This website is under construction  ขออภัย เว็บไซท์อยู่ระหว่างการสร้าง

    Micro-NanoBubble Technology
    MNB Tech(Thailand)  รู้จริง รู้ลึก เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญใน ไมโคร-นาโนบับเบิ้ล 
 
             ไมโครบับเบิ้ล (Micro-bubble) คือฟองอากาศที่มีขนาด 50 – 200 ไมโครเมตร ฟองไมโครบับเบิ้ลเมื่ออยู่ในน้ำจะทำให้น้ำมีลักษณะขาวขุ่นคล้ายน้ำนม
 ฟองไมโครบับเบิ้ลจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างช้าๆ และแพร่กระจายตัวไปทั่วน้ำ ต่างจากฟองอากาศทั่วไปที่จะมีฟองอากาศบริเวณของแหล่งกำเนิดฟองเท่านั้น
 
         นาโนบับเบิ้ล ( Nano-bubble) คือฟองอากาศที่มีขนาดเล็กจิ๋ว (น้อยกว่า 200 นาโนเมตร)ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (naked eye) แต่สามารถตรวจพบนาโนบับเบิ้ลได้ด้วย เครื่องมือวัดค่าการกระจายแสง ( Dynamic light scattering, DLS) หรือตรวจหาด้วยกล้องขยายกำลังสูง ( microscopic )
        นาโนบับเบิ้ล( Nano-bubble ,NB) เกิดจากไมโครบับเบิ้ล (Micro-bubble ,MB) ที่มีขนาดน้อยกว่า 50 ไมโครเมตรและอยู่ในน้ำที่มีสารอิเลคโตรไลท์ (electrolyte) หรือสารละลายอิเลคโตรไลท์ โดยมีสมมุติฐานคือเมื่อฟองไมโครบับเบิ้ลยุบตัว(collapse) แรงผลักกันของประจุไฟฟ้าจากอิเลคโตรไลท์ที่ผิวของฟอง(bubble surface)จะ balance พอดีกับแรงตึงผิวทำให้ฟองอากาศไม่ยุบตัวจนหมดไป ในขณะเดียวกันประจุไฟฟ้าที่ผิวของฟองอากาศจะป้องกันไม่ให้ฟองอากาศรวมตัวกันเป็นฟองขนาดใหญ่ขึ้น ( เมื่อฟองอากาศมีขนาดใหญ่ขึ้นแรงลอยตัวก็จะมากขึ้นทำให้ฟองอากาศลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้) ด้วยเหตุนี้ทำให้ฟองนาโนบับเบิ้ลกระจายตัว (disperse) อยู่ในน้ำได้นานกว่าฟองอากาศทั่วไป 
    ( source ; Fantastic properties of Nano-bubbles , K.Chiba and M.Takahashi)
 
         ในขบวนการสร้างไมโครบับเบิ้ลจะได้นาโนบับเบิ้ลเกิดขึ้น(บางส่วน)เสมอ ทำให้เราเรียกชื่อรวมๆว่า “ Micro-nanobubble”
 
    Micro-nanobubble Technology คือเทคนิคในการสร้างไมโคร-นาโนบับเบิ้ล ซึ่งมีหลายเทคนิคด้วยกัน  เช่น เทคนิค Vortex breakdown หรือ Swirling technic เป็นต้น
 
          คุณสมบัติของฟอง Microbubble
 
             a. ฟองไมโครบับเบิ้ลมีขนาดเล็กมากคือมีขนาด 50-200 ไมโครครอน
 
                 -  มีพื้นที่ผิวของฟองอากาศจำนวนมหาศาล ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการละลายของอากาศลงสู่น้ำได้มากกว่าฟองอากาศทั่วไป    ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ                      การละลายของอากาศลงสู่น้ำได้มากกว่าฟองอากาศทั่วไป
                -  ด้วยขนาดของฟองที่เล็กมาก ฟองอากาศจึงมีแรงลอยตัว(buoyancy force)ต่ำ ดังนั้นฟองอากาศจึงอยู่ในน้ำได้นาน 
                   
             b. ที่ผิวของฟองไมโครบับเบิ้ลจะมีประจุลบล้อมรอบ
 
                 - ประจุลบที่ผิวของฟองไมโครบับเบิ้ล จะป้องกันไม่ให้ฟองไมโครบับเบิ้ลรวมตัวกันเป็นฟองอากาศขนาดใหญ่
                 - มีคุณสมบัติทำความสะอาดพื้นผิว ( surface cleansing)
 
             c. ฟองไมโครบับเบิ้ลที่มีขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน จะยุบตัวลงเป็นนาโนบับเบิ้ล(กรณีอยู่ในสารละลายอิเลคโตไลท์)
 
                 - นาโนบับเบิ้ลจะคงตัวอยู่ในน้ำได้นานนับเดือน ( ขึ้นอยู่กับสภาวะการเก็บรักษา )           
            
          
            นักวิจัยชาวญี่ปุ่นเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกๆที่มีการพัฒนาเทคนิคในการสร้างไมโครนาโนบับเบิ้ลและการนำไปประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมด้านต่างๆ โดยมีสถาบันหลักคือ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ร่วมมือกับ REO Institute ได้ร่วมกันศึกษาคุณสมบัติและการนำไมโคร-นาโนบับเบิ้ลไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอาทิ เช่น ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ,ปลูกพืชทั้งระบบไฮโดรโฟนิกและการปลูกพืชบนดิน,การอาบน้ำสัตว์เลี้ยงและระบบอ่างอาบน้ำในออนเซน 
 
              ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นได้มีการผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่ายในท้องตลาดแล้วหลายผลิตภัณฑ์เช่น ฝักบัวไมโครนาโนบับเบิ้ล(Micro-nanobubble shower head), เครื่องอาบน้ำสัตว์ระบบไมโคร นาโนบับเบิ้ล ( Micro-nanobubble Pet Bath) , อ่างอาบน้ำระบบไมโคร-นาโนบับเบิ้ล ( Microbubble bathtub)
 
               บริษัท เอ็มเอ็นบี เทค(ประเทศไทย),MNB Tech(Thaialand) Co.,Ltd.เป็นบริษัทแรกที่ได้นำระบบไมโคร-นาโนบับเบิ้ลเข้ามาแนะนำในตลาดเมืองไทย  ถือได้ว่าเป็นบริษัทของไทยรายแรกที่มีความรู้จริง รู้ลึก และเชี่ยวชาญในระบบไมโคร-นาโนบับเบิ้ล ทั้งในด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้งานจริง 
 
               บริษัท MNB Tech(Thailand) Co.,Ltd. ได้พัฒนาสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี่ไมโคร-นาโนบับเบิ้ล ในการผลิตสินค้าออกจำหน่ายในท้องตลาดทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ์ คือ
 
             1. Oxygen-nanobubble mineral water Spray (ภายใต้แบรนด์ OxySkinR ) ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำแร่ที่เพิ่มการละลายของออกซิเจนด้วยนาโนบับเบิ้ลเทคโนโลยี ทำให้น้ำแร่มีออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) สูงถึง 50 ppm. ในขณะที่น้ำแร่ทั่วไปมีค่าเพียง 6-7 ppm 
                 Oxygen nanobuble mineral water spray ได้รับการพัฒนาขึ้นมาภายใต้ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า “ออกซิเจนเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นสำหรับการมีสุขภาพผิวที่ดี ทำให้ผิวแข็งแรง เนียนนุ่ม และกระจ่างใส 
 
          “ The more oxygen in skin cell, enhance cell function. Certainly skin looks healthy, smoothly, radiant & resilient. “
 
          คุณสมบัติของน้ำแร่ออกซิเจนนาโนบับเบิ้ล(Oxygen nanobuble mineral water spray Properties)
 
              - a. delivery a concentrate of oxygen and moisture directly to skin cells
              - b. Effectively complete your daily skin care with extra oxygenation and hydration.
              - c. Improve skin care treatment.
              - d. Help to fix your make-up               
              - e. Support your skin’s functions.
           
          Oxygen nanobubble mineral spray is a Natural cosmeceutical:
 
              - NO CHEMICALS ,
               - NO ANIMAL TESTING ,
               - NO PRESERVATIVES ,
               - NO ADVERSE REACTIONS        
 
           อยากรู้ว่า oxygen ดีต่อผิวคุณอย่างไร คลิ๊กที่นี้(Link)
 
             
                 ปัจจุบันทางบริษัท MNB Tech(Thailand) มีบริการทั้งการขายและให้เช่าเครื่องไมโครบับเบิ้ลสำหรับอาบน้ำสุนัข 
              แก่โรงพยาบาลรักษาสัตว์,คลินิกรักษาสัตว์ และร้านอาบน้ำตัดขนสุนัข(Grooming)
                                 
                                                  (รูปPet Bath)
 
           3. น้ำออกซิเจน นาโนบับเบิ้ล 
    
           4. บริการให้เช่าเครื่องเติมอากาศระบบไมโคร-นาโนบับเบิ้ลในแหล่งน้ำ